Top

Week van Reflectie 2015

Week van reflectie en ethiek

De Week van reflectie en ethiek is in acht jaar uitgegroeid tot een breed en innovatief initiatief. Een groot aantal zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, zorgopleidingen, gemeenten en andere betrokkenen is enthousiast bezig met de voorbereidingen. Van maandag 23 t/m vrijdag 27 november 2015 laten deelnemers zien hoe binnen hun organisatie met hart en ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg, aan de hand van inspirerende activiteiten. We namen contact op met een van de initiatiefnemers, AnneMarie Bloemhoff, over deze week van reflectie.

“Het zijn vernieuwers, die zich inzetten voor de kwaliteit van de zorg en binnen hun organisatie structureel ruimte maken voor ethische reflectie en ethiek. Deze organisaties zijn in het hele land enthousiast bezig met het bedenken van activiteiten die ze in de Week van reflectie ondernemen, om het thema ‘Met hart & ziel voor goede zorg’ extra aandacht te geven. Zo laat iedereen binnen de eigen organisatie zien hoe wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg via thema’s als: reflectie, ethiek, moreel beraad, zingeving en menslievende zorg.”

“Week van reflectie draagt bij aan kwaliteit zorg”

Het thema van het Week van reflectie congres 2015 is: ‘In gesprek over goede zorg; Ethiek en reflectie in de praktijk’. Een programma met een unieke masterclass verzorgd door prof. dr. Heleen Dupuis, drs. Gemma Tielen en prof. dr. Joris Slaets, een debat over ‘Veilige Zorg’ en praktijkgerichte workshops. Het congres is de inspirerende start van de Week van reflectie, dat jaarlijks een groot aantal geïnteresseerden trekt.

Kennisnetwerk

De Week van reflectie is uitgegroeid tot een innovatief netwerk, dat is gericht op kennis delen op het gebied van goede zorg, ethiek, ethische reflectie en moreel beraad, en het ontwikke­len van ethiek(beleid). Het team zet zich het hele jaar in om hiertoe nieuwe initiatieven te nemen, zoals het digitaal Expertisecentrum Ethiek & Reflectie, en regiobijeenkomsten in het hele land. Daarnaast is uit de Week van reflectie een professioneel Reflectieteam voortgekomen, dat trainingen verzorgt, coacht en adviseert op het gebied van goede zorg, reflectie, moreel beraad en ethiek.

Goede zorg

Week van Reflectie en Ethiek: met hart & ziel voor goede zorg

“We werken aan verdere verbreding van het initiatief door de regiobijeenkomsten die in het hele land plaatsvin­den” zegt AnneMarie Bloemhoff. “Het zijn kleinschalige bijeenkomsten met als doel: het netwerk verster­ken en nog meer organisaties enthousiast maken om deel te nemen aan de Week van reflectie. Ook wordt een netwerk van regioambassadeurs opgebouwd.”

Reflectie op de actualiteit

De Week van reflectie sluit aan bij actuele ontwikkelingen, vandaar dat dit jaar ook gemeenten, de jeugdgezondheidszorg en Welzijn bij de Week van reflectie worden betrokken. Ook cliëntenraden en patiëntenadviesraden worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te werken. Deelnemers verbinden de activiteiten met thema’s die actueel zijn binnen de eigen organisatie, zoals ‘Veiligheid’ en ‘Social Media’. De deelnemende organisaties zijn de ambassa­deurs, die weer andere organisaties enthousiast maken.

De Week van reflectie heeft in acht jaar laten zien een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdzorg, professionalisering en werkplezier. Ook draagt het initiatief bij aan de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten. Deelnemen aan de Week van reflectie heeft een groot aantal zorgorganisaties geïnspireerd tot een integraal ethiekbeleid, met structurele ruimte voor reflectie. Tijd om stil te staan bij vragen over de kwaliteit van de zorg, waar je tijdens de dagelijkse zorgpraktijk niet altijd als vanzelf aan toe komt.

“Reflecteren is een essentiële vaardigheid om een goede professional te worden en te blijven, en een vaardigheid die je tot op zekere hoogte kunt leren en in ieder geval kunt stimuleren” – UMCG

Dit jaar wordt het initiatief nog verder verbreed met een oproep om tijdens de Week van reflectie in het hele land met elkaar in gesprek te gaan over goede zorg, van de werkvloer tot de Raad van Bestuur, en van de Cliëntenraad tot de directie en de Raad van Toezicht. Dat kan tijdens de koffiepauze, de lunch, een teamoverleg, bijeenkomst van de Cliëntenraad of MT overleg. Vertel collega’s dat het de Week van reflectie is, en deel met collega’s de mooie voorbeelden van goede zorg uit uw eigen praktijk. Wat is voor u goede zorg, en wat betekent reflectie voor u? En wat betekent goede zorg voor uw collega’s? Een moment van reflectie in de dagelijkse hectiek.

Op dit moment werkt AnneMarie Bloemhoff aan een inventarisatie van goede zorgpraktijken: organisaties die met hart en ziel werken aan de kwaliteit van de zorg, door structureel ruimte te maken voor ethische reflectie en aandacht te besteden aan ethiek. Het zijn voorbeelden van vernieuwende organisaties, die allemaal deelnemen aan de Week van reflectie.

Jack van Raay en AnneMarie Bloemhoff,
trainers, coaches & adviseurs op het gebied van ethische reflectie, moreel beraad & ethiek, hebben in 2008 het initiatief geno­men om jaarlijks in de laatste week van november een landelijke Week van reflectie te organiseren. Het initiatief is voortgekomen uit hun passie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg. Specifiek is de Week van reflectie ontstaan naar aanleiding van de presentatie van het boekBezield bestu­ren; Directeuren en bestuurders in de zorg over de winst van ethische reflectie en moreel beraad’, geschreven door AnneMarie Bloemhoff. De week was zo succesvol en inspirerend, dat ze hebben besloten om er een jaarlijks initiatief van te maken. Vanaf het begin stond voorop: laten zien hoe in zorginstellingen en jeugdzorgorganisaties met hart en ziel wordt gewerkt aan goede zorg. Een positief geluid laten horen vanuit de zorg, met inspirerende activiteiten in het hele land.

Inspirerende activiteiten in het hele land

Het belooft ook dit jaar een dynamische Week van reflectie te worden met inspirerende activiteiten, zoals lunchtheaterbijeenkomsten, filmavonden, Theethiek met aandacht voor goede zorg, Collegetour, Loesje-posters en symposia over actuele thema’s. Een aantal deelnemers organiseert tijdens de Week van reflectie iedere dag reflectie-activiteiten. Activiteiten kunnen worden aangemeld voor de activiteitenkalender, die jaarlijks ruim 250.000 geïnteresseerden trekt.

Contact

Contact en meedoen: info@weekvanreflectie.nl.
Aanvraag gratis digitale nieuwsbrief Week van reflectie: nieuwsbrief@weekvanreflectie.nl.
Bezoek de website voor meer informatie en inspirerende voorbeelden en onze agenda.

, , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie