Top

Vereniging voor filosofie en geneeskunde zoekt bestuursleden

VFG zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (VFG) is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Wilt u graag meer betrokken zijn bij de vereniging? Zou u met veel enthousiasme het volgende jaarcongres willen organiseren? Of heeft u ideeën voor andere activiteiten voor onze leden?
Meldt u zich dan nu aan!

We zijn op zoek naar invulling van verschillende functies binnen het bestuur, o.a.: voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid.
Mocht het u leuk lijken om ons bestuur te komen versterken, kunt u een email sturen naar: secretaris@filosofieengeneeskunde.nl. Graag vertellen wij u meer over de functies!

De Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde stelt zich ten doel actuele discussies in de geneeskunde te ondersteunen vanuit de filosofie. Door reflectie op antropologische, kentheoretische en ethische vooronderstellingen verheldert zij de structuur van het debat en bevordert zij beargumenteerde meningsvorming. Zij richt zich daarbij op de brede doelgroep van professionele zorgverleners, patiëntorganisaties en overige geïnteresseerden.

Het lidmaatschap staat open voor eenieder die is geïnteresseerd in de filosofie van de geneeskunde en een bijdrage wil leveren aan haar verdere ontwikkeling. Zowel zij die werkzaam zijn in de gezondheidszorg (artsen, verpleegkundigen, paramedici, gedragswetenschappers, geestelijk verzorgers, beleidsmakers) als ook filosofen en ethici met belangstelling voor de geneeskunde en gezondheidszorg worden verwelkomd als lid.

Het VFG-lidmaatschap is gekoppeld aan een abonnement op het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE), dat sinds 1991 vier maal per jaar verschijnt. De contributie (inclusief toezending van het TGE en deelname aan het jaarcongres) bedraagt 80 euro per jaar (studenten en promovendi betalen 30 euro per jaar).

, , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie