Top

Vacature Klinisch Ethicus

Vacature: Klinisch Ethicus Meander MC

Binnen het Meander Medisch Centrum werken vele disciplines samen onder het motto “Steeds beter”.
Een ieder levert vanuit zijn deskundigheid en competenties een bijdrage aan het realiseren van de ambities van Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en zorgvernieuwing staan bij ons hoog in het vaandel.

De vakgroep Geestelijke Verzorging en Ethiek heeft de afgelopen jaren een profiel ontwikkeld waarin het begeleiden van existentiële en ethische reflectie bij zin- en bestaansvragen van patiënten centraal staat. Daarbij maakt het entameren en organiseren van diverse vormen van bezinning op zorg ethische vragen integraal deel uit van het werk. Om de ethische ondersteuning, advisering en scholing ziekenhuis breed verder uit te bouwen en te verankeren zoekt de vakgroep nu een klinisch ethicus. Vanuit deze onderscheiden taakstelling maakt de klinisch ethicus integraal onderdeel uit van de vakgroep Geestelijke Verzorging en Ethiek.

Ons primaire doel is het bieden van  professionele patiëntenzorg. Hierbij staan de Meander kernwaarden: betrokkenheid, deskundigheid en ambitie centraal. We verwachten van alle medewerkers dat zij, vanuit hun functie en kwaliteiten, hieraan een actieve bijdrage leveren.

Wij zijn op zoek naar een

Klinisch ethicus

24 uur per week

Functieomschrijving

 • Verdere ontwikkeling van ethiekbeleid in samenspraak met vakgroep, commissie ethiek en management.
 • Het verzorgen van onderwijs aan verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners op gebied van zorgethiek en medische ethiek.
 • Het initiëren en borgen van vormen van ethische reflectie, zoals moreel beraad.
 • Het consultatief beschikbaar zijn voor patiënten en hun naasten bij complexe ethische dilemma’ s.
 • Het bieden van advies aan artsen en zorgverleners bij ethische casuïstiek.
 • Het initiëren van relevante contacten buiten het ziekenhuis (o.a. ten dienste van de tweedelijn) op het vlak van ethiek.
 • Lid van de commissie ethiek.

Functie-eisen

 • Masteropleiding binnen de ethiek en bij voorkeur gepromoveerd op een ethisch onderwerp in theologie, humanistiek, filosofie of aanverwante discipline.
 • Affiniteit met de zorgethiek.
 • Bekendheid met werken in klinische setting.
 • Ervaring in geven van onderwijs.
 • Netwerk op terrein van de gezondheidsethiek.
 • Een collegiale initiatiefrijke verbinder die graag initieert, onderneemt en interdisciplinair samenwerkt.
 • Competente en laagdrempelige gesprekspartner voor verschillende disciplines in huis.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De functie is ingedeeld in fwg 65, met het daarbij behorende salaris van maximaal € 5.154,00 bij een volledig dienstverband.

Contactinfo

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gerben Brunsveld, geestelijk verzorger en medisch manager van de vakgroep (033-850 4282) of met Ton Schulte centrummanager (033-850 2062).

Solliciteer via de website van Meander Medisch Centrum, www.werkeninmeander.nl.
Je kunt tot 4 oktober a.s. reageren op deze vacature. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 24 of 25 oktober a.s.. Afhankelijk hiervan zal er een tweede gespreksronde zijn op 3 november.

, , , , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie