Top

Ethici Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Vacature: Ethici Toetsingscommissies Euthanasie

De (Regionale) Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) toetsen of een arts, die op verzoek van een patiënt die uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, euthanasie heeft toegepast of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen. Deze eisen zijn beschreven in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL). De toetsing vindt achteraf plaats. Het lidmaatschap van een RTE is een nevenfunctie die u kunt invullen naast uw reguliere bezigheden.

Deskundingen op het gebied van ethische- of zingevingsvraagstukken

U bent academisch gevormd en hebt bij voorkeur een voltooide opleiding Wijsbegeerte, Theologie, Gedragswetenschappen, Humanistiek of een (universitaire) masteropleiding Ethiek. U bent deskundig op het terrein van ethische of zingevingvraagstukken. U hebt aantoonbare kennis en ervaring met ethiek en ethiekbeoefening.

U bent in staat om, binnen de normatieve kaders van de wet, vanuit dit perspectief het vraagstuk van euthanasie op objectieve wijze te beschouwen en in concrete situaties in teamverband te beoordelen. U hebt aantoonbare kennis van of affiniteit met medisch-ethische vraagstukken in de gezondheidszorg. Bekendheid met de praktijk van de gezondheidszorg strekt tot aanbeveling.

Werkzaamheden

De reguliere werkzaamheden van commissieleden zien er als volgt uit:
Maandelijks worden er aan ieder commissielid digitaal gemiddeld 35 niet-vragen oproepende (NVO-)dossiers ter beoordeling voorgelegd.

Ook neemt ieder commissielid jaarlijks vier (fysieke) commissievergaderingen voor zijn rekening waarop ongeveer 30 vragenoproepende (VO-)dossiers worden beoordeeld. Deze dossiers zijn voorzien van een conceptoordeel en worden een tot twee weken voorafgaand aan de vergadering aan de commissieleden toegestuurd ter bestudering.

Ten slotte levert het commissielid een bijdrage aan de dossiers die incidenteel door een andere commissie in de plenaire discussieruimte voor advies worden voorgelegd aan alle commissieleden.

Van elk commissielid wordt verwacht dat men het halfjaarlijkse disciplineoverleg (van juristen, artsen en ethici) bijwoont, de jaarlijkse plenaire heidag voor alle commissieleden en het jaarlijkse overleg van de regionale commissie. De voorzitters wonen ook nog twee keer per jaar het voorzittersoverleg bij waarop de belangrijkste regio-overstijgende zaken worden besproken. De inschatting van de gemiddelde werkbelasting voor de reguliere werkzaamheden is circa 20 tot 25 uur per maand voor leden.

Daarnaast wordt op alle leden bij tijd en wijle een beroep gedaan om incidentele extra activiteiten op zich te nemen. Daarbij valt te denken aan het deelnemen in verschillende commissies, zoals: jaarverslagcommissie, redactiecommissie Code of practice, publicatiecommissie, Reflectiekamer en/of sollicitatieadviescommissie.

Informatie

Meer informatie over de RTE kunt u vinden op: www.euthanasiecommissie.nl.
Op de website www.publicspirit.nl vindt u de meest actuele informatie en over de procedure van sollicitatie. U kunt reageren tot en met 1 januari 2018.

, ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie