Top

expert zorgethiek

Vacature: Coach-Inspirator-Expert zorgethiek en zingeving

Woonzorggroep GVO groepeert 10 voorzieningen in ouderenzorg in de provincie West- Vlaanderen (België) en kenmerkt zich door een traditie van gastvrijheid. Wie gast is, wordt omgeven met de beste zorgen, krijgt warmte en aandacht, voelt zich opgenomen in het gebeuren.

Precies op die manier wil Woonzorggroep GVO voor haar bewoners en cliënten een omgeving zijn: een woonplaats omgeven met de beste zorgen, waar ieders leven aanspraak mag maken op de maximale kwaliteit, waar deskundigheid van zorg vertaald wordt in aandacht, respect en contact, waar ruimte is voor de individuele wensen en talenten. Gastvrij omgeven is dan ook meer dan een baseline, maar de waarde van waaruit Woonzorggroep GVO handelt. Zorgethiek en aandacht voor zingeving is hierbij een fundamentele houding, zowel op de werkvloer als binnen de organisatiestructuur.

Ook op het vlak van zingeving wil Woonzorggroep GVO een bijdrage leveren door zingevingsvragen te (h)erkennen, door de medewerkers in staat te stellen om ermee om te gaan in de zorgpraktijk en door zingeving te organiseren.
In dit kader zijn zij op zoek naar een collega- expert die zorgethiek en zingeving verder kan uitdragen in hun voorzieningen en als zorgethisch coach het ethisch beleid kan inspireren en doorvertalen.
Het zorgethisch beleid binnen Woonzorggroep GVO dient ten allen tijde een hoeksteen te blijven en aangepast en proactief in te spelen op een veranderende maatschappelijke en juridische context.

Vacature: Een inspirerende verbinder met visie die graag proactief initieert, interdisciplinair samenwerkt, groeiprocessen stimuleert  en bruggen bouwt tussen zorgethiek, zingeving en zorgpraktijk.

Als expert zorgethiek heb je een dubbele opdracht:

  • Enerzijds zet je in op de uitbouw van het zorgethisch beleid voor Woonzorggroep GVO onder meer door aangepast en proactief in te spelen op een veranderende maatschappelijke en juridische context.
  • Anderzijds neem je een belangrijke rol in de 10 voorzieningen binnen Woonzorggroep GVO in het kader van concrete zorgethische aspecten van de zorgpraktijk. Je bent in staat om zorgethiek en pragmatiek aan elkaar te koppelen.
Je bent in staat om onze waarde en baseline Gast Vrij Omgeven om te zetten en verder uit te bouwen in de praktijk. Het ontwikkelen van een beleid dat mensen aanzet tot zorgethisch handelen en hen stimuleert in hun zorgethische groei is jou als ambassadeur van zorgethiek  niet vreemd.
Je bent in staat om te inspireren en je collega’s mee te nemen op weg naar pragmatiek in zorgethiek.

Informatie

Lees de details van de vacature op de website van de Woonzorggroep GVO.

Neem voor meer informatie contact op met mevr. Vanessa De Mulder, Manager Mens & Organisatie, Woonzorggroep GVO (tel. 0497/58.89.73).
Solliciteren kan via mail met toevoeging van je CV en motivatiebrief en mits toelichting van je expertise in zorgethiek- vanessa.demulder@gvo.be.

, , , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie