Top

Andries Baart in TSVS 2013-03

Tweegesprek met Andries Baart over ‘eigen kracht’

Eigen Kracht is een begrip dat tegenwoordig door iedere beleidsmaker in het sociaal terrein gebezigd wordt. In dit tweegesprek uit de najaar-editie van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken worden (het gebruik van) dit begrip en de consequenties daarvan onder de loep genomen door Andries Baart, geestelijk vader van de presentiebenadering en Fiet van Beek, bestuurder van de Eigen Kracht Centrale. Op bepaalde punten vinden ze elkaar, op andere niet.

Download Tweegesprek (PDF)

, , , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie