Top

St. Elisabeth Ziekenhuis: High tech and high touch

Ook bij het St. Elisabeth Ziekenhuis staat het behandelen van de patiënt centraal. Echter, zoiets staat niet op zichzelf, maar past binnen een breder kader. Het begrip kennis is een nadrukkelijk onderdeel van dit kader. Graag licht ik dit nader toe. Voor het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft het begrip kennis een belangrijke en brede lading. Ten minste op drie manieren: bij het behandelen van de patiënt gaat het om kennistoepassing, terwijl het bij (toegepast) onderzoek in ons ziekenhuis draait om kennisontwikkeling. Kennisoverdracht tenslotte slaat op scholing en opleiding. We willen dat alledrie goed uit de verf laten komen.

De ambitie om al deze taken serieus in te vullen legitimeert samenwerking met externe partijen, waaronder universiteiten. De intensieve coöperatie met de Universiteit van Tilburg, waar ook mijn eigen leerstoel op het gebied van organisatieontwikkeling in het ziekenhuis is ondergebracht, is hiervan een mooi voorbeeld. Bij de invulling is weloverwogen gekozen voor samenwerking met een beperkt aantal Tilburgse vakgroepen die een binding met zorg hebben.

Het bovenstaande is zeer van toepassing op de leerstoelgroep Christelijke ethiek van de faculteit Geesteswetenschappen.
Deze groep zorgethici is zeer actief op het gebied van menslievende zorg, waarbij ik wil noemen het werk van Baart, van Heijst en Vosman. Het op deze wijze uitwerken van dit specifieke thema is lovenswaardig. Immers, de zorg in het ziekenhuis heeft zeer geprofiteerd van de technologische vooruitgang.

De aandacht voor de mens, door ons ‘gewoon lief zijn voor onze patiënten’ genoemd, is binnen het ziekenhuis wat op het tweede plan geraakt. De aandacht die de aantredende marktwerking opeist voor de patiënt, nu plots cliënt geheten, is niet afdoende om de patiënt recht te doen. Lang niet iedereen voldoet tenslotte aan het profiel van de goed geïnformeerde, zelfbewuste en kiezende zorgconsument. Verre van dat zelfs. De Tilburgse zorgethici hebben daar goed over nagedacht.

Binnen dit gegeven gaat het samenwerkingsverband tussen de leerstoelgroep van de zorgethici en het St. Elisabeth Ziekenhuis op zoek naar een betere balans. Een gelukkige combinatie waarbij de leerstoelgroep inhoudsdeskundigheid, wetenschappelijke expertise en personele capaciteit inbrengt en het ziekenhuis zorgt voor ervaringsdeskundigheid en zorginhoudelijke expertise. We zijn samen onderzoekers.

Tot de resultaten (zullen) behoren inzichten die beklijven (‘sustainable’) en in onze praktijk daadwerkelijk worden toegepast, maar ook meerdere proefschriften en leerstoelen. Het St. Elisabeth Ziekenhuis investeert in deze ontwikkeling en samenwerking. Die zullen gaan bijdragen aan een verdere verbetering van de balans tussen ‘high tech’ en ‘high touch’. U hoort nog van ons!

door: Prof.dr. Bart Berden. Arts en voorzitter Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg en tevens bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg (TIAS NIMBAS). 

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie