Top

Criteria non-fictie boekenlijst

In de aanbevolen boekenlijst vindt u boeken in de categorie ‘non-fictie’ die bijdragen aan ons motto ‘understanding care’. Dat zijn boeken die in onze ogen bijdragen aan de ‘body of knowledge’ van zorgethiek, toegespitst op de volgende thema’s:

 • Perspectiefwisseling
 • Relationele betrekking
 • Onderlinge afhankelijkheid
 • Zorglogica’s
 • Verantwoordelijkheden
 • Asymmetrie
 • Situationaliteit (het unieke en specifieke van situaties)
 • Kwetsbaarheid en lichamelijkheid
 • Menslievendheid
 • Medemenselijkheid
 • Wederzijds vertrouwen
 • Kwalitatief empirisch onderzoek
 • Autonomie en afhankelijkheid
 • Politiek-ethische perspectieven
 • Systemische context en institutie van zorg
 • Identiteit
 • Bioethiek en gezondheidsethiek

We nemen werken op over bovenstaande thema’s, zoals vervat in de volgende genres:

 • Handboeken
 • Leerboeken
 • Bundels van artikelen
 • Journalistieke onderzoeken naar zorgervaringen
 • Onderzoeksverslagen
 • Filosofische / theologische reflecties
Wat we niet opnemen zijn de volgende genres:
 • Populaire zelfhulpboeken
 • Esoterie
 • Egodocumenten
 • Kunst in de zorg (bv. architectuur)
Eindverantwoordelijkheid voor de lijst ligt bij de vakgroep Zorgethiek.