Top

Hoe ervaren patiënten hun bezoek aan de spoedeisende hulp?

Hoe ervaren patiënten hun bezoek aan de spoedeisende hulp?

Tussen oktober 2010 en maart 2011 doen twee onderzoekers een kortdurend etnografisch onderzoek op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis. Dit onderzoek is nadrukkelijk ingebed in het Programma Menslievende Zorg, dat dit ziekenhuis samen met de vakgroep zorgethiek van de Universiteit van Tilburg uitvoert. Het doel is te achterhalen wat patiënten en hun begeleiders beleven aan hun verblijf, de zorg en de behandeling op de SEH.

Onderzoekers Marie-Josee Smits en Carolien Prins zullen elk geruime tijd op de SEH meelopen, (participerend) observeren en spreken met patiënten, hun begeleiders en zorgverleners. Op deze intensieve periode van dataverzameling volgt een periode van analyseren en schrijven. Het onderzoek mondt uit in een voor een breed publiek toegankelijk onderzoeksverslag en een wetenschappelijk artikel.

Het is de bedoeling dat de uitkomsten van dit ‘lief-onderzoek’ verbonden worden met het ‘leanproces’ dat momenteel ook op de SEH loopt. Bovendien zal het eindrapport de opmaat vormen voor discussies over de zorg op de SEH en zullen de uitkomsten waar mogelijk moeten leiden tot verbeteringen in de zorg.

De begeleiding van het onderzoek is in handen van prof. dr. Andries Baart. Daarnaast is er een klankbordgroep gevormd waarin een aantal SEH-zorgverleners, EZ-managers en UvT’ers plaats hebben.

, ,

2 Responses to Hoe ervaren patiënten hun bezoek aan de spoedeisende hulp?

 1. Hanny Reindersma 22 november 2010 at 19:54 #

  Ben gefascineerd door ethisch onderzoek vanuit het hart van de verpleegkundige praktijk. de dilemma’s stapelen zich op en zetten ook managers aan hierover na te denken. Het gezicht van de menslievende zorg raakt me zowel vanuit de zorgnemer als de zorggever! Succes met het onderzoek en de planning van de komende onderzoeken.

  • Johannes Schaepman 22 maart 2012 at 01:57 #

   Allemaal vage termen. Er wordt niets concreets medegedeeld.
   De lezer is vrij deze vage termen naar eigen believen en emoties in te vullen.
   Kortom, er staat onzin!

Geef een reactie