Top

Mensbeeld

Het mensbeeld in de palliatieve zorg

Hoe tegen de (effecten van) palliatieve zorg wordt aangekeken is mede afhankelijk van het mensbeeld dat gehanteerd wordt. Dat mensbeeld is alleen niet eenduidig. Door culturele en ideologische verschillen is er sprake van verschillende mensbeelden en daarmee samenhangend verschillende morele constructen. Door deze contextualiteit kan er dan ook niet gesproken worden over de palliatieve zorg.

In dit artikel, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (2014; 1) onderzoekt Carlo Leget wat dit betekent voor de studie van de spirituele dimensie van palliatieve zorg.

Het mensbeeld in de palliatieve zorg (PDF)

 

, , , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie