Top

congres samen beslissen

Congres Samen beslissen

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 26/01/2018
08:30 - 16:15

Locatie
Domstad

Categorieën


Congres Samen beslissen met kwetsbare mensen een uitdaging

Het landelijk Platform Gedeelde besluitvorming organiseert 26 januari a.s. het congres met als doel om met elkaar het antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat is er nodig om samen met kwetsbare mensen beslissingen te nemen over complexe vraagstukken?’

Doelgroep

Dit congres is gericht op zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, behandelaars en begeleiders die in hun dagelijks werk te maken hebben met besluitvorming met en over kwetsbare mensen. Het congres is ook interessant voor medewerkers van cliënten(organisaties), onderzoekers en beleidsmakers. (Zie accreditatie)

Thema

Het thema van dit congres is: Hoe beslis je samen met kwetsbare mensen, het samenspel tussen team, cliënt en naasten. We bespreken wat het betekent om samen te beslissen en wat dat betekent voor de professionele samenwerking binnen een team of een organisatie.  Hoe past samen beslissen in het zorgproces en wat is de rol van naasten hierin?

Samen beslissen is ‘hot’. Er zijn allerlei initiatieven om samen beslissen toe te passen in de zorgpraktijk. Afgelopen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar samen beslissen. Én er zijn hulpmiddelen ontwikkeld, zoals keuzehulpen en handreikingen, om samen beslissen te ondersteunen.

Toch zien we dat het professionals, maar ook cliënten, nog niet altijd lukt om samen beslissen op een goede manier toe te passen. En dat is ook niet vreemd, het is lastig om goed te doen. Daarom is het goed dat er steeds meer aandacht komt voor de praktische uitvoering van samen beslissen: wanneer beslis je wel samen en wanneer doe je dat niet? Welke ondersteuning en randvoorwaarden zijn voor cliënten, naasten en professionals belangrijk om samen beslissen toe te kunnen passen?

Samen beslissen vraagt ook van professionals een goede samenwerking tussen collega’s en disciplines. Ook is een aanpassing van het zorgproces nodig en een goede relatie met vertegenwoordigers van cliënten. Om de juiste beslissingen te nemen is tijd nemen om te luisteren naar elkaars argumenten van essentieel belang. Dit speelt vooral wanneer er besluiten worden genomen waarbij veel partijen betrokken zijn, zoals meerdere zorgverleners en naasten van één zorgvrager. Denk daarbij vooral aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, laaggeletterden, migranten, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen in de GGZ . De problematiek bij deze groepen is vaak complex, omdat er meerdere problemen in vaak verschillende domeinen (lichamelijk, sociaal, functioneel en psychisch) tegelijk spelen. Deze doelgroep vormt dan ook het uitgangspunt van dit congres.

Informatie

Comments are closed.