Top

Aannemelijke Zorg

Dubbeloratie Frans Vosman en Andries Baart

Praktische wijsheid van zorgverleners dreigt verloren te gaan door de nadruk op het toepassen van protocollen en regels. In hun gezamenlijke oratie op vrijdag 24 oktober schetsten de hoogleraren Andries Baart en Frans Vosman hoe noodzakelijk praktische wijsheid is, en hoe ze bewaard kan blijven.

Praktische wijsheid van zorgleners is een combinatie van vakkennis en ervaringen, intuïties en deugden, ook wel stilzwijgende kennis genoemd. Op basis van die kennis kunnen zorgverleners in moeilijke omstandigheden goede en verstandige beslissingen nemen. De praktische wijsheid dreigt echter verloren te gaan omdat de zorgpraktijk steeds meer wordt opgevat als de toepassing van protocollen en regels.

Aan de hand van filmfragmenten met illustraties van praktische wijsheid in de medische praktijk, verkenden de hoogleraren in hun gezamenlijke rede de betekenis van praktische wijsheid in de traditie van het ethisch denken. Vandaag de dag wordt zulke wijsheid ingebracht in het machtige complex van de moderne gezondheidszorg. Dat is een reden om te bezien wat praktische wijsheid kan betekenen in instituties en onder systemische druk… Lees het persbericht.

De slides van de oratie zijn te downloaden als PDF

Download PDF
De inaugurele rede was een verkorte versie van het boek Aannemelijke zorg. Dit boek is in alle grote boekhandels te verkrijgen.

Frans Vosman en  Andries Baart – Aannemelijke Zorg, over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg.
ISBN: 978-90-5931-306-4
Uitgeverij Lemma, Den Haag, 2008
Kosten: € 25,-

De video’s uit de presentatie:

Deze fragmenten zijn onderdeel van de documentaire ‘Regie over eigen leven en sterven’ van Rob Hof.

Regie over eigen leven en sterven, Mevrouw Richters, deel 1 en 2:

Regie over eigen leven en sterven, mevrouw Richters, deel 3 en 4:

, , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie