Top

tienermoeder

De leefwereld van tienermoeders – een etnografisch onderzoek

Samenvatting van een klein onderzoek in het kader van de module Veldverkenning en Veldonderzoek van de Master Zorgethiek en Beleid (2014) aan de Universiteit van Humanistiek, onder begeleiding van Prof. dr. Andries Baart en dr. Merel Visse. 

Onderzoekers/studenten: Ankana Spekkink, Moniek Veldhoven, Wouter de Vormer en Lieke Wichers Schreur

Door middel van zorgethisch onderzoek is er inzicht verworven in de cultuur van tienermoeders. Er is etnografisch onderzoek uitgevoerd waarbij het forum op de website www.tienermoeders.nl als dataset is gebruikt. Daarbij is gezocht naar specifieke opvattingen en praktijken van de tienermoeders om vervolgens antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag: Wat is zorgethisch bezien goede zorg voor tienermoeders als we kijken naar hun cultuur en de specifieke praktijken en opvattingen die daaruit naar voren komen?

Gebaseerd op de onderzoeksresultaten en op de analyse, clustering en interpretatie van de resultaten zijn twee culturen van tienermoeders gevonden: een cultuur van anders-zijn en daarbinnen een cultuur van helpen. De vrouwen op het forum zoeken elkaar op omdat zij ‘anders’ zijn. Het op vroege leeftijd zwanger worden wordt door de omgeving vaak niet gewaardeerd en door hulpverlening geproblematiseerd. Dit heeft uitsluiting van de omgeving door de tienermoeders tot gevolg. De vrouwen zoeken steun, herkenning en erkenning bij elkaar waarbij de waardigheid van het tienermoederschap gezamenlijk in ere wordt gehouden. Verschuiving van het heersende perspectief van problematisering lijkt nodig om aansluiting bij deze bijzondere groep vrouwen te blijven vinden. Zij willen erkend en gekend worden als volwaardig lid van de samenleving.

Het gehele onderzoek is te lezen in bijgaande PDF.

Download Onderzoeksverslag (PDF)

, , , , , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie