Top

St. Elisabeth Ziekenhuis

St. Elisabeth ZiekenhuisHet St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

  • is een groot algemeen ziekenhuis met een hoog ambitieniveau
  • staat voor optimale zorg door betrokken medewerkers en vrijwilligers
  • heeft een actieve opleidings- en onderzoekscultuur
  • is initiatiefnemer en partner van de Brabant Medical School
  • is een van de 23 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
  • heeft – samen met het RCL – een Ronald McDonald Huis
  • groeit steeds verder door naar een maatschappelijke onderneming

Het St. Elisabeth Ziekenhuis wil menslievender worden. In de gezondheidszorg is de nadruk te veel komen te liggen op techniek en efficiëntie. Patiënten en hun familie voelen zich daardoor niet erkend en missen de aandacht die zij als mens nodig hebben. Het Elisabeth durft dat probleem als eerste in Nederland aan te pakken. Het wil in vijf jaar tijd menslievendheid weer centraal zetten in de zorg. De Universiteit van Tilburg (UvT) gaat daarbij helpen. De aanpak loopt via zogenaamde learning communities: groepen professionals die gericht aan een bepaald thema of probleem werken. Ze gaan daarbij heel praktisch te werk: het gaat er om dat ze hun werk beter kunnen doen. Patiënten zullen de veranderingen direct merken.

De aanpak van Elisabeth en UvT levert een nieuwe manier van zorg verlenen op, waar uiteindelijk de hele Nederlandse zorg van kan profiteren. Menslievende zorg betekent dat dokters en verpleegkundigen echt contact met de patiënt maken.

Zie ook voor meer informatie www.elisabeth.nl

Meer informatie:
Brabant Medical School
STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen)
Ronald McDonald Huis