Top

Archive | De kwestie

Er spelen talloze interessante kwesties in de zorg. In deze rubriek belichten we er een aantal en regelmatig worden daarbij de degens gekruist met mensen van buiten de redactie. Soms gaat het om een actuele kwestie, soms om thema’s waarover al langer gediscussieerd wordt. Maar altijd is er aandacht voor het zorgethische perspectief. Ideeën en suggesties? Laat het ons weten!

Madeleine Timmermann

Zorg met alle geweld

De Zembla-documentaire ‘Zwakbegaafd en opgesloten’ geeft een inkijk in de wereld van agressieve verstandelijk gehandicapten op een afdeling van Abrona in Utrecht. De begeleiders werken daar niet alleen onder druk van dreiging en geweld, maar gaan in Lees verder >>