Top

wat bezielt je cover

Wat bezielt je? Geïnspireerd – blijven – werken in de gezondheidszorg (Martien Pijnenburg & Carlo Leget, red.)

Bezield werken in de gezondheidszorg, en dat kunnen blijven doen. Wat is daarvoor nodig? Dit boek gaat op die vraag in. Wat is er nodig om bezieling te voeden en in stand te houden. Welke idealen maken zorg waardevol en zingevend? Wat betekent het om jezelf echt thuis te voelen in de zorg, jezelf kwijt te kunnen in dit werk? Wat kan het oude begrip ‘barmhartigheid’ betekenen voor nu? Wat kunnen we leren van het feit dat het woord ‘professie’ vanouds niet naar een beroep en een specifieke expertise verwijst, maar naar een belofte van toewijding? Valt er iets te leren van de tijd waarin onze gezondheidszorg sterk werd bezield door en – vooral wat de verpleging en verzorging betreft –gepraktiseerd werd vanuit een religieuze inspiratie?

Dit boek verscheen afgelopen december in de Prudentiareeks en bevat bijdragen van Martien Pijnenburg, Carlo Leget, Gert Olthuis, Frits Mertens, Annelies van Heijst, Gerben Heitink, Jan Roes, Mart van Lieburg.

De volgende prudentiaconferentie, in samenwerking met Reliëf, zal gehouden worden op 15 juni 2012 in MC Haaglanden te Den Haag. Een aankondiging verschijnt later op onze website.

Wat bezielt je? Geïnspireerd – blijven – werken in de gezondheidszorg. Damon, 2011. ISBN 9789460360282

, , , , , , , , , , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie