Top

Universiteit voor Humanistiek-logo

Vacature: promovendus palliatieve zorg

Functie

Als promovendus werk je binnen het projectteam INZICHT. Het team bestaat uit een collega promovendus met wie je gelijktijdig start en uit onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek, onderzoekers en professionals van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht UMC Utrecht en professionals en coördinatoren van het consortium palliatieve zorg Midden Nederland, het Septet. Als promovendus ben je de uitvoerende kracht van dit onderzoek.

Eén promovendus heeft als standplaats het UMCU (begeleider prof dr Saskia Teunissen), en één de Universiteit voor Humanistiek (prof dr Carlo Leget). Je overlegt regelmatig met de overige betrokken partijen, zowel zorgverleners als patiënten en naasten.

Je profiel

Opleidingseis: universitaire master, bij voorkeur klinische gezondheidswetenschappen, humanistiek, zorgethiek en beleid, theologie, geneeskunde.

Je bent, naast je wetenschappelijke master, opgeleid als klinisch gezondheidswetenschapper, arts, geestelijk verzorger of verpleegkundige. Je hebt affiniteit met zorg voor mensen in de palliatieve fase en vraagstukken rondom eigen regie en kwaliteit van leven. Het is in je voordeel wanneer je ervaring hebt met het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Als persoon ben je een betrokken mens, durf je nieuwsgierig te zijn en ben je ook efficiënt. Je kent jezelf als iemand die in staat is projectmatig en gestructureerd doelstellingen na te leven en resultaten te bereiken. Je weet de taal van een diversiteit van mensen te spreken en je bent flexibel en collegiaal. Verder heb je gevoel voor verhoudingen, d.w.z. dat je in staat bent gemakkelijk en passend te schakelen in contacten met patiënten, naasten, zorgverleners in diverse zorglocaties en onderzoekers. Je herkent jezelf als een doortastende, reflecterende en stressbestendige professional. Je beheerst schrijfvaardigheden in Nederlands en Engels.

Deze onderzoeksfunctie op een uniek project vraagt al met al om een professional met wetenschappelijke vaardigheden en de ambitie zorg van alledag, dichtbij de patiënt en naasten, meer wetenschappelijke onderbouwing te geven.

Onderzoeksproject

Mensen in de palliatieve fase kunnen niet meer genezen, maar wel hopen op een optimale kwaliteit van leven en uiteindelijk kwaliteit van sterven. Het afstemmen van de zorg op de individuele kwaliteit van leven is niet eenvoudig. Kwaliteit van leven (en ook sterven) kent een existentiële, psychische, sociale en lichamelijke dimensie. In het INZICHT project werken we aan de doorontwikkeling van een instrument (het Utrecht Symptoom Dagboek vierdimensioneel/USD-4D geintegreerd met het Arts moriendi of Diamant-model) dat we valideren en toetsen.

Het doel van de PROM/PREM USD-4D is om zowel patiënten, naasten als zorgverleners te ondersteunen in de optimalisering van de kwaliteit van leven en sterven en de regie in het bereiken daarvan. Patiënten en naasten ondersteunen we in het concretiseren van hun ervaringen en prioriteiten voor ondersteuning, zorg en behandeling. Zorgverleners faciliteren we om patiënten beter te begrijpen in de ervaren problemen en zorgen en de persoonlijke voorkeur voor aandacht in de multidisciplinaire zorg.

Het project kent verschillende fasen: ontwikkeling, validering, toetsing, implementatie en evaluatie. Het onderzoekstraject vindt plaats in de eerste lijn, ziekenhuis, verpleeghuis en thuis. Je standplaats wordt het dynamische Julius Centrum van het UMC Utrecht van waaruit multidisciplinaire begeleiding en researchbesprekingen in samenspraak met de Universiteit voor Humanistiek vorm krijgen.

Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht en Universiteit voor Humanistiek

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek ontwikkelen diverse activiteiten op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, zowel gericht op het UMC Utrecht als ook op de regio. In de regio wordt nauw samengewerkt in een regionaal samenwerkingsverband met alle zorginstellingen op het gebied van de palliatieve zorg. Dit consortium, het Septet, richt zich met drie programmalijnen op diverse projecten om de palliatieve zorg, passend in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (2014-2020) door te ontwikkelen en uit te voeren.

Ons aanbod

OiO-schaal UMC; dit betreft een dienstverband van 36 uur per week week (full time), voor 12 maanden, bij gebleken geschiktheid verlengd tot een maximale totale duur van 36 maanden. In principe kan je aanstelling uitmonden in een promotie. Het salaris van een onderzoeker in opleiding bedraagt maximaal € 2.244,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot  € 2.874,- bruto per maand in het laatste jaar bij een fulltime dienstverband. Met ingang van: 01-10-2017.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over deze vacature, kun je contact opnemen met prof.dr. SCCM Teunissen, hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg UMC Utrecht via het EPZU, secretariaat Maren Toncman: m.toncman@septet.nl

Solliciteren

Sollicitaties per e-mail met CV voor 31 Augustus 2017: secretariaat Septet t.a.v. mevrouw Maren Toncman: m.toncman@septet.nl.
De gesprekken vinden plaats in de tweede helft van september.

, , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie