Top

Mantel der Liefde

Studiedag ‘De Mantel der Liefde?’, 31 oktober 2014

Onder de titel ‘De Mantel der Liefde? Over de morele plicht van kinderen om voor hun ouders te zorgen’ organiseert de Vereniging van Ethici in Nederland, in samenwerking met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en Movisie, een studiedag op 31 oktober in Utrecht.

De maatregelen om de zorg betaalbaar te houden leiden tot grote veranderingen in de organisatie en verantwoordelijkheidsverdeling voor de zorg voor ouderen. Verzorgingshuizen sluiten, de verantwoordelijkheid voor ouderenzorg gaat naar de gemeenten, maatschappelijke organisaties, familie en de buurt. Mantelzorg door familie en sociale omgeving zijn een belangrijk ankerpunt voor de zorg voor ouderen. Evenwicht en afstemming om de kwaliteit van de zorg en de rechtvaardige verdeling van lasten te waarborgen zijn de grote uitdaging van de nabije toekomst.

Vanuit ethisch en maatschappelijk perspectief wordt op de studiedag de opvattingen en argumenten over de rol van kinderen in de zorg voor hun ouders onder de loep en gaan we na wat de implicaties van een kritische analyse daarvan zijn voor onderzoek en beleid.

Voor meer informatie zie de website.

, , , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie