Top

NVBe

NVBe zoekt redacteuren

De Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe) zoekt op korte termijn enthousiaste redacteuren voor het bulletin Podium voor Bio-ethiek.

Podium voor Bio-ethiek

Podium voor Bio-ethiek is het kwartaalblad van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek. Artikelen hebben een essay-achtig karakter en zijn bedoeld om discussie aan te zwengelen of een prikkelende stelling te verdedigen. Nummers gaan steeds over een specifiek thema in de bio-ethiek. Bio-ethiek wordt daarbij breed opgevat. Zo heet het volgende nummer “Ethiek van One Health: meer dan volksgezondheid alleen” en kwamen eerder bijvoorbeeld “Wegen naar voedselzekerheid in ethisch perspectief”, “Mantelzorg als morele plicht?” en “Natuur en natuurlijkheid” aan bod.

Redacteuren

Op korte termijn zoeken wij enthousiaste redacteuren om onze redactie te versterken. Affiniteit met bio-ethische thema’s is een vereiste, evenals uitstekende communicatievaardigheden in woord en schrift. We zijn met name op zoek naar iemand die thuis is in sociale media en bij voorkeur in dier-, milieu- of techniekethiek. De functie is onbezoldigd, kost weinig tijd en is vooral leuk en inspirerend.

Werkzaamheden bestaan uit:

  • Meedenken over nieuwe thema’s
  • Meedenken over potentiële auteurs
  • Het afwisselend (grofweg één keer per jaar) voeren van de themaredactie (in tweetallen): mogelijke auteurs benaderen, met auteurs overleggen over hun bijdrage, bijdragen redigeren, inleiding bij het themanummer schrijven.

De voltallige redactie komt ten minste vier keer per jaar bijeen in Utrecht om de voortgang van themanummers te bespreken en na te denken over nieuwe thema’s. We werken met een jaarplanning waarin we de thema’s en werkzaamheden in goed overleg onderling verdelen.

Interesse?

Heeft u affiniteit met bio-ethische thema’s en wilt u een bijdrage leveren aan discussie daarover? Beschikt u over uitstekende communicatie- en social media-vaardigheden en heeft u een klein beetje tijd over?

Neem dan contact op met redactielid Lieke van der Scheer.

Wij horen graag van u!

Met vriendelijke groet,
De Podium redactie

Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek

De Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek werd op 2 juli 1993 opgericht als een interdisciplinair platform dat onderzoekers uit de verschillende vakgebieden en uiteenlopende onderzoeksinstituten de gelegenheid geeft in contact te komen met elkaar en met vertegenwoordigers uit betrokken beleidssectoren. Zo ontstaat de mogelijkheid om met elkaar vanuit verschillende invalshoeken bio-ethische kwesties te bespreken. Verder kan zo het debat over belangrijke bio-ethische kwesties aangezwengeld, verbreed en verdiept worden.

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie