Top

mirjam-kleinveld-2012

Is er leven na de ZEB? Mirjam Kleinveld over het werkende leven na de masteropleiding

Sinds haar start in 2007 heeft de master Zorg, Ethiek & Beleid (ZEB) talloze afgestudeerden afgeleverd. De meesten van hen deden de studie in deeltijd, naast hun werk. Hoe is het werkende leven na de ZEB?

Wie: Mirjam Kleinveld

Functie: Fysiotherapeut in een algemeen ziekenhuis en werkzaam als ethica, coach en trainer voor ‘Eduthiek’.

Wanneer rondde je ZEB af en waar ging je thesis over?

Ik rondde mijn master af op 13 januari 2010 met mijn eindthesis ‘Zorgen voor oudere mensen, een uitdagende onderneming!’ Het was een literatuuronderzoek naar ‘wat is goede zorg voor oudere mensen?’.

In de thesis belicht ik deze vraag vanuit drie perspectieven: beroepsgroep fysiotherapie, zorgethiek en zorgontvangers (oudere mensen in dit geval). Er was duidelijk een groot spanningsveld zichtbaar tussen enerzijds het richten op objectiviteit cq. wetenschap en het ondernemende karakter binnen de fysiotherapie en anderzijds het willen gaan voor kwaliteit van zorg waarin het unieke van de oudere mens centraal staat.

Op welke wijze heeft de studie je werk veranderd? Ben je vanwege je ZEB-ervaring bijvoorbeeld nieuwe dingen gaan doen?

In mijn werk had ik al wel oog voor morele dilemma’s, maar kon dit moeilijk uiteen zetten. Met deze studie heb ik handvatten gekregen waardoor het omzetten naar woord en daad mogelijk wordt op basis van argumenten.

Dit heeft ertoe geleid dat ik samen met een collega die ik ken van de master ZEB de cursus ‘Ethiek in beweging, moreel beraad als handvat’ ben gaan opzetten. Met deze cursus hopen we zorgprofessionals op allerlei niveau werkzaam (m.n in de ouderenzorg en palliatieve zorg) ook letterlijk handen en voeten te geven om hun morele dilemma’s kenbaar te maken en te kunnen bespreken.
Allerlei leuke nieuwe dingen als:

  • opzetten van de cursus ‘Hoe manage ik goed paramedische zorg?’
  • gastcolleges ethiek op de Master ‘Fysiotherapie in de geriatrie’
  • presentaties over zorgethiek en resultaten van mijn eindthesis.
  • lid van de Ethiekcommissie van de landelijke beroepsgroep fysiotherapie
  • ethische paragraaf schrijven voor het nieuwe beroepsprofiel van de fysiotherapeuten.

Als je nu terugkijkt op de studie, wat beschouw je dan als een echte eye-opener?

Vooral het wederkerige karakter in de zorgrelatie bood een echte eye-opener. De samenhang op microniveau tussen de zorggever en zorgontvanger waren zeer verhelderend.

Ook de invloed en de integrale samenhang tussen allerlei contexten, zoals het publieke moraal, beroepsmoraal en persoonlijke moraal, gaven veel duidelijkheid.

Ik heb hierdoor een nog meer kritische blik gekregen naar mijn eigen handelen en onze cultuurdrang naar beheersbaarheid en maakbaarheid. Tevens heb ik veel meer kennis om beleidsstukken te beoordelen en te beschouwen wat betreft hun visie op goed handelen van de zorgprofessionals en welke consequenties en gevolgen dit heeft voor concrete alledaagse zorgpraktijken.

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie