Top

Stichting Prisma

Stichting PrismaStichting Prisma ondersteunt al meer dan honderd jaar mensen met een beperking in Noord-Brabant.

Stichting Prisma heeft een rijk geschakeerd pakket met ondersteuningsmogelijkheden. Deze ondersteuning bieden wij aan huis of in activiteiten- en wooncentra in een groot gedeelte van Noord-Brabant. Door onze 100-jarige ervaring hebben we veel kennis opgebouwd over bijzondere doelgroepen, zoals mensen met gedragsproblemen, met meervoudige handicaps, met niet aangeboren hersenletsel en met autisme.

Binnen stichting Prisma staat de kwaliteit van leven van mensen met een beperking centraal. Het persoonlijk levensperspectief van mensen met een beperking is daarin bepalend. De relatie tussen de cliënt en medewerkers van stichting Prisma neemt daarbij een zeer belangrijke plaats in. In de dialoog tussen cliënt en medewerker toont zich namelijk wat gedaan of gelaten moet worden.

De afgelopen jaren zijn de zorg- en dienstverlening sterk gemoderniseerd maar ook verzakelijkt. Tijd is geld op dit moment. De gesprekken over de gezondheidszorg worden gedomineerd door het systeemdenken. De macht van het getal, o.a. uitgedrukt in productieafspraken, domineert. Alleen datgene wat meetbaar en controleerbaar is, lijkt te tellen.

De “zachte” menselijke waarden raken hierdoor op de achtergrond. Zachte waarden die naar ons idee essentieel zijn voor een goede dienstverlening. Zorg verlenen is in de ogen van stichting Prisma meer dan een technisch juist handelen. Zorg verlenen is in de kern ook een relatie aangaan en een wederkerige betrekking. Stichting Prisma probeert hier op een hedendaagse wijze vorm en inhoud aan te geven en zoekt daartoe ook de samenwerking met de Tilburgse zorgethici.

In 2004 heeft stichting Prisma de Academie voor Toegewijde zorg opgericht. De Academie wil discussies en projecten stimuleren die op een verrassende en inspirerende wijze aandacht besteden aan de “zachtere” waarden in de zorg. Wij zijn daarbij geïnspireerd door de Broeders Penitenten. Oprichters van o.a. Huize Assisië en pioniers in de zorg voor mensen met een beperking.

Actuele informatie over de activiteiten van de Academie voor Toegewijde Zorg kunt u vinden op de website van Prisma: www.prismanet.nl.