Top

Archive | Onderzoek naar zorg

ZorgEthiek.nu brengt wetenschap en praktijk met elkaar in gesprek. Daarom vindt u in deze rubriek actueel onderzoek met betrekking tot zorgpraktijk en onderzoeksmethodologie. U vindt informatie over onderzoek binnen en buiten Nederland en Vlaanderen, maar ook onderzoek en publicaties door de Utrechtse zorgethici zelf.

Interview Carlo Leget en Gert Olthuis

In december 2009 verscheen in personeelsblad van het Elisabeth Ziekenhuis een interview met Carlo Leget en Gert Olthuis. Zij zijn betrokken bij het onderzoeksproject Menslievende Zorg en liepen voor ter voorbereiding van hun onderzoek stage in het EZ. Lees dit artikel (PDF)