Top

Deliberation & Transformation Logo (2) 200

Bijdragen van Europese Ethics of Care conferentie online beschikbaar

In oktober jongstleden werd in Stuttgart, Duitsland, de jaarlijkse Ethics of Care conferentie georganiseerd. Bijdragen van diverse sprekers en poster-presentaties van onderzoekers evenals interviews met sprekers en organisatoren van de conferentie zijn nu beschikbaar op Ethicsofcare.org.

Van 10 tot 12 oktober 2013 verzamelden zich ruim tachtig zorgethici uit heel Europa in Stuttgart voor inspirerende bijeenkomsten rond het thema ‘Deliberation and Transformation: Challenges through the Ethics of Care’. Bijzonder was dat een kwart van de deelnemers jonge studenten waren, die een duale opleiding volgen. Hierdoor werd in discussies steeds ook de link met de praktijk gelegd, wat een mooie aanvulling op de theorie vormde. Georganiseerd werd de conferentie door Elisabeth Conradi (DHBW Stuttgart), Frans Vosman (Universiteit van Humanistiek, Utrecht) en Marian Barnes (University of Brighton).

De afgelopen weken is gewerkt aan het verzamelen en digitaal beschikbaar stellen van zo veel mogelijk materiaal van de conferentie. U vindt deze documenten hier.

, , , , , , ,

Nog geen reactie. Wees de eerste!

Geef een reactie